Farsun » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

CAO-recht? Wat houdt dat in

Veel bedrijven sluiten samen met een vakbond een CAO. Maar wanneer geldt de CAO voor de werknemer, met andere woorden wanneer kan de werknemer een beroep doen een CAO en wanneer niet.

Wat is loon in de zin van artikel 7:610 BW

In artikel 7:610 BW staat de definitie van de arbeidsovereenkomst. Een onderdeel daarvan is loon, maar wat is loon eigenlijk? Wanneer heeft een werknemer recht op loon en in welke situaties heeft de w…

Wanneer kan men het recht op WW geldend maken

Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen. Men kan wel een recht op een WW-uitkering hebben, maar wanneer kan men dit recht geldend maken.

Wat is verwijtbare werkloosheid

Als iemand recht heeft op een WW-uitkering, hoeft het nog niet zo te zijn dat men dit recht geldend kan maken. Men kan ook verwijtbaar werkloos zijn waardoor men het recht op een WW-uitkering niet gel…

De beperkingen van het stakingsrecht

In Nederland komt het veelvuldig voor, soms tot ergernis van menig Nederlander: staken. Werknemers die een loonsverhoging willen, extra voorzieningen op de werkvloer of zoals recentelijk bij de RET: d…

Wat is een sociaal plan

Bij een reorganisatie vallen er meestal ontslagen. Deze collectieve ontslagen worden dan geregeld in een sociaal plan die met de Ondernemingsraad of de Vakbonden wordt vastgesteld. In een sociaal plan…

Faillissement van de werkgever

Een bedrijf waar een werknemer werkzaam is kan failliet gaan. Maar wat gebeurt er met de vordering van de werknemer, zoals het loon. Heeft de werknemer voorrang boven eventuele andere schulden van de…

Wanneer heeft men recht op een WW-uitkering

Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen, maar wanneer heeft men recht op WW. In dit artikel bespreek ik wanneer men recht heeft op WW, dus wanneer krijgt men een WW-uitker…

De fictieve opzegtermijn in de WW

Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen. In de WW geldt er een fictieve opzegtermijn om WW te krijgen, maar wat houdt die fictieve opzegtermijn in? Dus vanaf wanneer krijg…

Loondoorbetaling ex art.7:629 en de Ziektewet

In dit artikel staat omschreven wat de regels zijn omtrent de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever op grond van art.7:629 BW en hoe de Ziektewet in elkaar zit.